Blog

Dowiedz się więcej o pracy w Holandii lub Belgii.

Jak przygotować CV dla zagranicznego pracodawcy?

Mogłoby się wydawać, że stworzenie CV jest czymś banalnie prostym. Mają się w nim znaleźć dane teleadresowe, wykształcenie, umiejętności, kompetencje językowe, doświadczenia i cele zawodowe, dodatkowe atuty. W praktyce bywa z tym już niestety różnie i często nie wiadomo dokładnie, o czym i jak należy pisać. Pora zastanowić się nad tym, co dokładnie powinno znajdować się w życiorysie, aby zwiększyć swoje szanse na otrzymanie wymarzonego stanowiska pracy.

Przygotowanie CV do pracy w Holandii nie jest niczym skomplikowanym, jeśli pamięta się o kilku istotnych kwestiach. Warto od razu zaznaczyć, że jeśli ktoś nie zna języka holenderskiego, to nie ma sensu pisać w nim swojego życiorysu. Kolejną kwestią jest to, aby nie wysyłać wszędzie takich samych dokumentów, należy przygotować CV w oparciu o holenderski rynek pracy i na konkretne stanowisko pracy, na które chce się aplikować. Sposobem na zwiększenie szans na otrzymanie wymarzonego zatrudnienia jest poznanie holenderskiej kultury biznesowej, co z pewnością zostanie mile odebrane. CV ma służyć pokazaniu się od jak najlepszej strony, zainteresowaniu swoją osobą, zachęceniu potencjalnego pracodawcy do skontaktowania się. Trzeba wobec tego zawrzeć w nim swoje umiejętności i doświadczenie, ale wszystko musi być zgodne z prawdą. Nie należy też nadmiernie się rozpisywać i zawierać dosłownie wszystkiego.

W CV powinny znaleźć się konkretne osiągnięcia i umiejętności, które będą atrakcyjne dla pracodawcy, potrzebne na danym stanowisku.

Zacząć należy oczywiście od podstaw, czyli od podania danych personalnych: imienia i nazwiska, adresu do korespondencji, numeru telefonu komórkowego, adresu e-mail, daty urodzenia, miejsca zamieszkania i narodowości. Kolejnym etapem będzie napisanie o swoim doświadczeniu zawodowym. Powinno się wymienić chronologicznie wszystkie miejsca pracy, czyli firmy dla których się pracowało. Podać trzeba nie tylko pracodawców, ale też stanowiska, obowiązki, osiągnięcia, zrealizowane projekty. Wystarczą krótkie zdania, warto też dodać informacje o tym, co wyniosło się z danej pracy typu doświadczenie czy cechy. Świetnym rozwiązaniem będzie stworzenie profilu osobistego odpowiadającego stanowisku, na które się aplikuje. Wskazać należy, jakie umiejętności i cele wniesie się do firmy. W osobnym akapicie należy napisać o swoim wykształceniu i kwalifikacjach. Podać powinno się nawet uczelnię i jej lokalizację, stopień naukowy, kursy zawodowe, szkolenia itd. Pisząc o znajomości języka obcego należy zaznaczyć, jaki ma się aktualnie poziom w mowie i piśmie.

Co należy zawrzeć w CV do pracy za granicą?

Podczas pisania CV należy oczywiście napisać o swoich umiejętnościach, które mogą dotyczyć komunikacji, pracy zespołowej, rozwiązywania problemów, przywództwa, organizacji, zdolności do pracy pod presją, obsługi komputera i konkretnych programów, prawa jazdy. Jeśli pasje i zainteresowania są związane ze stanowiskiem pracy, na które się aplikuje, to również warto o tym wspomnieć. Wszystko powinno być tak napisane, aby zajmowało pojedynczą kartkę A4. Najważniejsze jest to, aby skupić się na najistotniejszych umiejętnościach i osiągnięciach. Wszystko powinno być napisane w jasny i przejrzysty sposób, nie może być w CV żadnych błędów (ortograficznych, interpunkcyjnych i gramatycznych), bo zostanie to niekorzystnie odebrane. Zwięzłość i rzeczowość to podstawy, należy stosować klasyczną czcionkę. Zadbać powinno się o nagłówki, odpowiednie odstępy między poszczególnymi sekcjami. Istotne jest to, aby przy tworzeniu CV dla zagranicznego pracodawcy opisywać swoje wykształcenie w taki sposób, aby mógł on dobrze zrozumieć świadectwa.

Trzeba pamiętać o tym, że za granicą mogą być wymagane inne opisy dyplomów i certyfikatów. W CV warto zawrzeć wszystko, co może przydać się na stanowisku pracy, na które się aplikuje, nawet jeśli dotyczy to wolontariatu czy cech charakteru . W przypadku ubiegania się o pracę w kraju należącym do UE, najlepszym rozwiązaniem będzie utworzenie życiorysu w uniwersalnym formacie CV Europass. W jego przypadku kluczowe są zdobyte umiejętności i kompetencje potencjalnego pracownika. Dokument ma wyglądać jak najbardziej profesjonalnie, można dołączyć swoje zdjęcie, ale nie jest to obowiązkowe. W przypadku wysłania CV drogą elektroniczną zawsze powinno się zapisywać je w formacie PDF, dzięki czemu zachowa swój pierwotny układ i zostanie prawidłowo wyświetlone na innym komputerze. Nie można zapomnieć zamieszczeniu klauzul RODO, niektóre firmy podają też inne klauzule w ogłoszeniu, które trzeba wkleić do swojego życiorysu.

POBIERZ PRZYKŁADOWY WZÓR CV TUTAJ